Anndrzej Skoczewski

Member since 2018

About Anndrzej Skoczewski

Pracownia Komet i Meteorów (Comet and Meteors Workshop) - Polish Fireball Network.

Videos

Domecko fireball

© Wikki23 Wa